24.2.23

Toe-tsaina no fototry ny fahantrantsika!

Tsy fantatro intsony na efa nosoratako na tsia. Isaky ny fiakaran'ny rano no tena azo itarafana ny fahantrantsika miainga avy amin'ny toe-tsaina. Fahantrana ilay mihevitra ny tranga voajanahary ho loza aloha voalohany indrindra, zavatra tsy maintsy hitranga ny rivo-mahery sy ny mety ho tondra-drano aterany fa ny saintsika no mametraka azy ho rivoDOZA na LOZA VOAJANAHARY. Voajanahary ve dia ho loza? Fampironana ny saina ho maika hiraviravy tanana izany fa ny toe-tsaina tsara entina miatrika dia ny fisorohana sy ny fiomanana. Tsy maintsy hitranga ny rivomahery dia ny fonenana sy ny fotodrafitrasa no hamafisina hahazaka sy hisedra izany fa tsy hionona amin'ny zavatra mora rava lava izao tahaka ny hanome tsiny an'Andriamanitra. Efa nomen'Andriamanitra saina ianao dia ampiasao io saina io.

Hadalan'olombelona ny manorim-ponenana amin'ny lemaka raha tsy miomana amin'ny mety ho fikorianan'ny rano. Izay mahita ny sarin'Antananarivo fahiny dia hahita fa tanimbary sy tanimboly no tena betsaka amin'iny lazaintsika ho Besarety, Ampandrana, Andravoahangy sy ny manodidina azy rehetra iny. Efa nisy ny fametrahana tatatra lehibe ihany amin'ireo faritra mora tondraky ny rano fa mbola tsy ampy ny fivoahan-drano. Ny tondradranon'ny taona 1959 nanondraka iny toerana iny no tokony ho fanairana fa tsy maintsy havaozina tanteraka ary tsy maintsy handravana trano maro hasiana ny tatatra fivoahan-drano ny drafi-panorenana amin'iny faritra iny, saingy noho ny tahotra sy ny tsy fahampiana ara-bola angamba dia fisokirana  madinidinika ihany no atao. Samy manentsina avokoa na ny fako alefan'ny olona amin'ireny tatatra ireny na ireo fanorenana goavana ataon'ny mpanankarena tsy miraharaha izay mety ho fivoahana sy ny fikorianan'ny rano rehefa avy orana, loza mitatao ihany koa ny tsy-firaharahiana ireo faritra-mando izay tokony ho avela hiaina hatrany ho fitsinjovana ny tontolo iainana.

Miharihary saingy lasa heverina ho "normal" avy eo ireo karazana fiantraikan'izany fahantrana ara-toetsaina sy fahasahiana hiatrika ny zavamisy izany. Tafiditra amin'io ny miandry hatrany izay atao na omen'ny manampahefana ambony na dia zary toa fanesoana sy fividianana olona aza izany toe-javatra izany.
 

Aucun commentaire: