19.10.22

Rafitra mpiahy sa rafitra mpandroba?

 Raha manjaka eo amin'ny firenena ny tsi-fanarahan-dalàna, na ny kiantranoantrano, na ny tsimatimanota, tsy ho tonga any an-tampony avy hatrany izany raha tsy efa maka toerana na tsara toerana eny anivon'ny fiaraha-monina na fikambanana, maninona koa moa raha tenenina hoe eo anivon'ny karazam-piangonana sy ireo rafitra mpanaraka fomba isan-karazany ireo zava-manafintohina rehetra ireo.

Koa raha anjakan'ny kolikoly ny firenena, sao dia misy tsy ankitenitenin'ny Fiangonana ao anatin'izany ohatra? Mba mahavita miteny ny zanany lasa sangan'ny Firenena ve ny Fiangonana raha manao ny tsy mety ireny zanany ireny sa ireharehana fotsiny satria avy any aminay? na iray Fiangonana aminay? Na iray fikambanana sy/na antoko politika aminay? Sa efa miankin-doha aminy tanteraka ihany koa dia tsy afa-miala na dia manitsakitsaka sy manao izay hahafaty anao mihitsy aza? Sady manala baraka rahateo?

Etsy ankilan'izany, maninona no misy rafitra tsy manaiky amoahana olana sy tsy fetezan-javatra ao anatin'ny rafitra fa avy hatrany dia lazaina hoe "manala tena" raha mitsikera? Dia avela ho potika ve ilay rafitra? Ary rafitra manao ahoana izany tsy manaiky tsikera tenenina amin'ny zavatra tsy mety ataony izany sady manao didiko fe lehibe? Aiza ho aiza amin'ny rafitra Mafia moa izany toe-javatra izany raha izay no izy?

Koa raha lazaina ho mpiahy ny rafitra iray, amin'ny lafiny manao ahoana no ilazana azy ho mpiahy? Inona avy ny zavatra tokony ataony mba ahafahana milaza tokoa fa mpiahy izy? Hatraiza ny maha-mpiahy azy? Ary hatraiza indray izy no tsy mpiahy intsony fa lasa mpandroba indray? Fandrao lasa mitady izay itadiavam-bola fotsiny? Fa na hosasana atidoha tahaka ny ahoana aza ny "olona fehezinao" rehefa mihoa-pefy ianao tsy maintsy miteny sy mitsangana amin'izay ny olona. Fa ny tena ratsy raha olona tsy niteny mihitsy no lasa miteny sy mikiaka amin'izay satria matetika ireny no leo tanteraka dia tsy te-hahalala intsony ary mety ho mafy famaly mihitsy aza.

Mba tahaka ny ahoana ny fanenjehanareo ireny olona lazaina ho mpandala ny fombandrazana ireny rehefa manao famadihana izy ohatra? Ankoatra ilay hoe razana tsy hitahy, moa ve tsy ny  vola lany amin'ireny no tena anton-tsikera tahaka ireny hoe rehefa tsy manao an'iny izy dia ho lasanao ny vola saika hanaovana an'iny? Fa ampahafiry sa avo firy heny noho ny an'ireny ny anareo rehefa lazaina omena tapakila mitentina amin'analina na amin'anhetsiny ianao dia hoe tsy azo averina ny tapakila fa ny vola vidiny ihany no raisinay? Dia rehefa ilay fikambanana kely efa sahirana mafy iny no tsy maintsy mandoa ny tapakila dia "karazan'olona tahaka ny ahoana hatrany no mandeha" ho solotenan'iny fikambanana kely mampalahelo iny mihinana ny alahelon'olona sy ny fanafintohinan'ny olona? Nefa rehefa miseho ampahibemaso tahaka ireny masimasina kely mahafinaritra jerena ireny!

Miala tsiny aho raha manoratra hoe rafitra mpandroba ianareo? Tsy mijery afa-tsy izay idiran'ny vola ho any aminareo! Tsy manana afa-tsy andriamanitra tokana ianareo dia ilay ombilahikely volamena na ilay andriamanitra hita hatraiza hatraiza antsoina hoe Mamôna! Miantso anareo aho, miovà sy mibebaha fandrao hihatra aminareo izay mafimafy kokoa. Ahitsio ny rafitra mba ho ny rariny no hanjaka ary mba tsy ho ianareo intsony no iantefan'ity tenim-pahatezerana ity manao hoe : "13 Fa lozanareo [...] mpihatsaravelatsihy! Fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra; fa hianareo tsy miditra, ary izay (te-)hiditra dia tsy avelanareo miditra." Aza bahananareo ny varavaran'ny lanitra!

Aucun commentaire: