21.5.22

Orimbaton'Isahafa sa Fasan-dRalambosahafa?

 Ny lahatsoratra manontolo dia nalaina avy amin'ny ranty Facebook navoakako androany zoma 20 mey 2022 ihany. Hisy ny fanamarihana fa hoavy tsikelikely eo ihany. Toa izao ary ny ranty:
_o0o_

 Nilazàna aho hanoratra ireto zavatra manaraka ireto fa efa nandalo tao amin'ny Kaominina ny olona nampanao an'io ka hoe manana taratasin'ny tany.

Voalohany, voamarika ao amin'ny sarintany nentiny (tao amin'ny kaominina) fa fasana io toerana io ary nolazainy fa milevina ao Ralambosahafa, tsy azo andevenam-binanto io fasana io ary tsy misy na iza na iza afaka mikitikitika azy io afa-tsy izy (ilay nandalo tao amin'ny Kaominina) irery ihany.

(Faharoa) Nolazaina ihany koa fa azy koa ny tany andrefan'io toerana (misy kininina) izay noheverina hatramin'izay fa tanim-panjakana io.
Raha nanontaniana hoe aiza izany no misy ilay orimbato nanaovan'ny miaramilan-dRadama fitsitsihana (fianianana) eo amin'ny vavahady atsinanan'Isahafa Atsimo (araka ny fahafantaran'ny maro hatramin'izay) dia hoe tsy fantany sy tsy hitany ny misy an'izany - ary tsy io amin'ny sary io izany...

Fahatelo, tenin'ilay olona nanao ny sokitra tamiko tamin'ny alarobia hoe Sahafa no tena anaran'ity toerana ity fa tsy izany Isahafa izany (tsy fantatro aloha na nolazaina tao amin'ny Kaominina izany nandritra ny resaka tao na tsia) ary avy amin'ny anaran-dRalambosahafa no niavian'ny anaran-toerana.

Manaraka, efa nisy soratra io tsangambato io fa levona ka dia naveriny nosoratana indray. Iza re ny vavolombelona afaka mampahatsiahy an'izay hoe efa nisy soratra izany io?

Fehiny: Miova ny tantara fantatry ny olona teto an-tanàna hatramin'izay.
Fanamarihana: mitodika mianavaratra ny "fafana" fa tsy mitodika mianatsimoandrefana tahaka ny fahita amin'ny fasana rehetra eto Imerina raha tena fasana tokoa ilay izy. Ny sary dia tamin'ny mbola tsy nisy soratra.
_o0o_

Hatreo ny lahatsoratra. Tsy nahatafiditra afa-tsy sary iray aho ka eto no manararaotra mamoaka maromaro! Misy ihany koa ny fanamarihana apetrako: ianareo mpamaky efa mahita fa ataoko sary famantarana ny blaogiko eto ny sarin'ity tsangambato ity, izay no antony voalohany mahatonga ahy nanisy setriny avy hatrany raha vao nitranga ity toe-javatra ity. Avoakako manaraka etoana sary vitsivitsy sy ny mombamomba azy, izaho no naka ny sary rehetra.


Sary nopihana tamin'ny 4 ora 38 minitra tamin'ny andron'ny 3 febroary 2019. Mety ho hitantsika ihany ilay hazo mandondona be eo ambony ankavanana amin'ny sary izay tena eo akaikin'io vatonatsangana io! Hitantsika tsara fa mitodika amin'ny lalana ilay vato. Fanontaniana: manaraka ny firafitra sy ny fitodiky ny fasana fahita eto Imerina ve ilay izy eto?


Sary nopihana tamin'ny 6 ora sy 26 minitra tamin'ny andron'ny 4 febroary 2019. Tokony ho hitantsika avy amin'ireo sary roa navoakako ireo, araka ny aloka hitantsika hoe aiza ny atsinanana ary aiza ny andrefana. Noho izany, tokony ho hitantsika mazava tsara hoe aiza no tokony hisy ny varavaram-pasana. Mahagaga anefa fa tena voabahan'ny tamboho tanteraka izay tokony ho tandrifin'ny varavaram-pasana. Sao dia tsy tokony ho fasana kosa io? Manaraka izany, marihako hatrany fa misy hazo maniry eo ambonin'ny lazaina ho "fasana". Tsy mitovy amin'ny any Eoropa na ny fahita any amin'ny Tandrefana ny fasan'ny eto Imerina na faha-vazimba na faha-andriana. Tsy mihozongozona ve na misy mirodana ny fanambanin'ny toerana raha misy babangoana ao anatiny? Ny lalànan'ny fanorenana fasana ihany koa dia mametraka fa tokony hirefy 2 metatra ny tokotany manodidina azy... Tsy voahaja izany eo amin'ny ilany andrefana (mahatafiditra fiarakely misisika izany 2 metatra izany!)


Ny sary etoana dia tamin'ny mbola tsy nisy soratra. Nilaza ilay olona fa nisy soratra io tamin'ny voalohany fa takona... na levona sa lanin'ny lomotra? Izao no endrika nahitako azy tamin'izaho nahita azy io voalohany indrindra.


Ny sary etoana dia nopihana tamin'ny 1 ora sy 18 minitra tamin'ny alarobia 18 mey 2022. Nanana adiny iray ny mpipai-bato nanoritra io anarana io. Ny taratasy teny an-tanan'ny mpipaika ny vato dia misaraka hoe RALAMBO SAHAFA ny tokony hipetraka teo nefa tsy dia tsikaritra loatra izany.


Nopihana tamin'ny zoma 20 mey 2022 tamin'ny 4 ora sy 37 minitra ny sary etoana. Koa satria tsy mazava tsara ny soratra araka ny hitantsika etsy ambony dia narahana loko izany. 


Ny fantatro hatramin'izay kosa dia avy amin'ireto boky ireto. Voalohany ny nosoratan-dRakotondrasoa Antoine, mpitandrina nandalo teto Isahafa, tamin'ny taona 1980. Nosoratany mazava tsara hoe vatolahy telo no teo fa iray sisa no hita eo amin'ny vavahady eto Isahafa Atsimo (1980).

 

Ny loharanon-torohay faharoa kosa dia nosintonina avy amin'ny bokin-Randriamamonjy Frederic miresaka izany antsoina hoe Orimbato tao (I)Sahafa tamin'ny 15 Adalo 1822 izay raha ampifanandrifiana amin'ny fanisana andro isa lava narahin'ny tao an-dapa dia tamin'ny 06 mey 1822, izany hoe feno 200 taona katroka tamin'ny 06 mey 2022 teo raha arahina indray ny fanisanandro gregoriana.


Aucun commentaire: