10.6.12

Fahamarinan'ny Ray (Isaia 51:6)

Ny lokon'ny lanitra ho mainty lalandava
ny tontolon'ny tany mety hivava
fa ny fahamarinany tsy mba ho rava
ny toreon'ny marina ka dia hisava


Satria ny fahamarinan'ny Ray
Haharitra mandrakizay
Jentilisa


-44-

Aucun commentaire: