5.6.12

Ity teniko ity

Raha naloa fa tsy lany
ka hitrebona an-tany
mbola hamoa

Raha natsipy ho very
dia iny nohitsahina
ka hamerovero

Alevinareo
mbola miotrika
ho masaka tsara

Tsy resy tsy akory
miondrika fotsiny
ho fanajana

Fa raha hitodi-doha
hahazo ny laka
ka tsy ho toha.


Jentilisa
7 jona 1993


-39-

Aucun commentaire: