1.7.12

Ny Soratro

Tsy noforoniko ny soratro
fa teny notsimponiko
rehefa re teny ho eny.

Tsy nosainiko ny soratro
fa bitsi-davareny
natosaka tao amiko.

Tsy avy amiko ny soratro
fa tolo-kevitra mangina
sy nibaiko handray penina.

Tsy fananako ny soratro
fa talenta nampindramina
hampitombo harintsaina.

Izaho aza tsy nanampò
tsy nieritreritra mihitsy
ny antsoina ho mpanoratra.


Jentilisa
22 aogositra 1996

-65-

Aucun commentaire: