7.7.12

Ekeko Ny Hitia

Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no nahaterahanao tety
Ka ekeko ny hitia
        Novesara-pahoriana
        Toa very sy nariana
        Tsy mampaninona ahy
        Tsy hisy ny ahiana
Satria ny lehibe indrindra dia ny namangianao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no fampianaranao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na iza hanabanty
        no sady hanaratsy
        Tsy mampaninona ahy
        ny teny tsy ho tanty
Satria ny lehibe indrindra dia ny nampiononanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no niaretanao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na dia arahina akora
        sy anaova-tsipy rora
        Tsy mampaninona ahy
        fa zakaiko moramora
Satria ny lehibe indrindra dia ny nitiavanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no namonoana Anao tety
Ka ekeko ny hitia
        Na ho tra-panesoana
        sy ihara-pamaboana
        Tsy mampaninona ahy
        sy entiko handrosoana
Satria ny lehibe indrindra dia ny nanavotanao ahy
Eny, ekeko ny hitia


Ekeko ny hitia, Jesoa ô, ekeko ny hitia
Fa izany no nitsangananao tety
Ka ekeko ny hitia
        Raha nitolona irery
        na hoe koa voateritery
        Tsy mampaninona ahy
        Noho ny sandrinao mahery
Satria ny lehibe indrindra dia ny fanafahana am-panahy
Eny, ekeko ny hitiaJentilisa
talata 26 marsa 1996


-71-

Aucun commentaire: