5.5.12

... Ry Tompo Jesoa


Indro aho ry Tompo Jesoa
        O! Banjino
        Ka ivimbino
    Ny fahasoavanao

Na ho jamba aza aho
hitako ny misy Anao
na ho tapaka ny tongotro
hatoniko ihany re Ianao
na ho  bory koa ny tanako
ny tananao no mandray izao


Anaro aho ry Tompo Jesoa
        Mampahery
        Anay efa very
    Ny Filazantsaranao


Tezao aho ry Tompo Jesoa
        Ampitomboy
        Kolokoloy
    Ny finoako Anao


Jentilisa
13 aogositra 1992


-10-

Aucun commentaire: