10.5.12

Lehibe

Tsy ny feo mihavaky no mahalehibe
Tsy ny fitomboa-malaky no mahalehibe
Tsy ny fanaovan-tsipa no mahalehibe
Fa ny fikirizan-ko tafita no mahalehibe


Tsy ny manao beloha no mahalehibe
Tsy ny mahatò sitrapò no mahalehibe
Tsy ny haben'ny famaritra no mahalehibe
Fa ny fahaiza-miaritra no mahalehibe


Tsy ny be setrasetra no mahalehibe
Tsy ny mahavita amboletra no  mahalehibe
Tsy ny totohondry sa daka no mahalehibe
Fa izay mahafakafaka no ho lehibe


Tsy ny nono asongadina no mahalehibe
Tsy ny fe mandimandina no mahalehibe
Tsy ny lamosina ahanja no mahalehibe
Izay fatra-panaja no ho lehibe


Tsy ny oroka imolotra no mahalehibe
Tsy ny olon-droa mifanototra no mahalehibe
Tsy ny fifampisafosafoana no mahalehibe
Fa izay mianatra foana no ho lehibe


Tsy ny famelana takaitra no mahalehibe
Tsy ny mahavita mafaitra no mahalehibe
Tsy ny manao zazasary no mahalehibe
Fa izay tsara ny tsiarony no tena lehibe


Jentilisa
23 oktobra 1995


-15-

Aucun commentaire: