29.4.12

Ny Fahanginana

Mihainoa!
Fa miteny aminao ny fahanginana

Mijere!
Fa manoro lalana anao ny fahanginana

Manamboloa!
Fa manintona anao ny fahanginana

Mandrosoa!
Fa miaro anao ny fahanginana


Ngadon'antsa tsara indrindra
mahafaly ny voasedra,
sy mozika tonga lafatry ny
tia filaminana
        ny fahanginana
                Gidran-kira fanaperana
                mankarenim-pihorakoraka
                korontamby mampihifikifika
                ny sofin'ny mpiliba
                        ny fahanginana


lala-migodàna
fizotran'ny salama fo
sy sakelika fanivaka
iazahan'ny mpañony tena
        ny fahanginana
                Kizo mampihemotra
                ny be  fanahiana,
                lozoka mamandrika
                fadin'ny mpirehareha
                        ny fahanginana


Voninkazo manitra
anoloan'ny mahatoky
emboka manentohento
mahamirana ny marina
        ny fahanginana
                Mantsina midofaka
                manaitra mpifandìtra,
                vanja milevina
                fikoropahan'ny mpamitaka
                        ny fahanginana


Efitra natokana ho
tranombokin'ny mpila hevitra,
sakafon-tsaina mahafapon'
ny mpifikitra ny soa
        ny fahanginana
                Oram-batravatra mahakotsa
                ireo mpifosafosa
                sy danik'andro mahafanina
                ireo mpialona
                        ny fahanginana


Izay tsy mahomby rehetra donim-pahanginana
                dia mangina koa
ny toetra mendrika rehetra tsenaim-pahanginana
                hampamoy fo
fa raha moana teo aloha manomboka mikofoka
                mitandrema tena tsara
Izay diso kendry kosa raha mianatra mangina
                mety hahita fahamarinana
Jentilisa
23 Aogositra 1996


Aucun commentaire: